ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2017/2018
dla klas 2 i 3 gimnazjum

 

Forma zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Nauczyciel prowadzący

PONIEDZIAŁEK

Koło chemiczne przygotowujące
do konkursu przedmiotowego

2-3 gim

13:50 - 14:35

s.57

p. M. Bigos

Koło fizyczne

2-3 gim

13:50 - 14:35

s.47

p. Z. Masłoń

Koło polonistyczne
przygotowujące do egzaminu

3 gim

13:50 - 14:35

s.47

p. B. Kowalska

Koło dziennikarskie

4-7 SP, 2-3 gim

14:45 - 15:30

s.4c

p. S. Szczepańska - Chomik

Koło matematyczne (rozwijające)

2 gim

14:45 - 15:30

s.48

p. K. Dembek

WTOREK

Koło geograficzne

7b SP,
2A gim

13:50 - 14:35

s.31

p. G. Piskorska

Koło historyczne
przygotowujące do konkursów

7 SP
2-3 gim

14:45 - 15:30

s.57

p. A. Sobieszczyk

Koło matematyczne (rozwijające)

3 gim

14:45 - 15:30

s.58

p. K. Dembek

„Spotlight on English” – koło języka angielskiego przygotowujące do konkursów językowych

2-3 gim

14:45 - 15:30

s.48

p. A. Szudy - Sojak

Koło polonistyczne

2-3 gim

14:45 - 15:30

s.56

p. A. Paczkowska

ŚRODA

„ACE YOUR EXAMS” - kółko języka angielskiego - techniki egzaminacyjne Cambridge (PET, FCE, IELTS)

3 gim.

14:45 - 15:30

6c

p. A. Lewicka

Koło historyczne wyrównawcze

2-3 gim.

14:45 - 15:30

57

p. A. Sobieszczyk

Koło teatralne

2-3 gim

14:45 - 15:30

s.56

p. A. Paczkowska

SKS (piłka nożna)

7 SP, 2-3 gim

14:45 - 16:20

hala s.

p. Dawid Barna

CZWARTEK

Koło geograficzne

7a SP,
2B gim

14:45 - 15:30

s.57

p. G. Piskorska

PIĄTEK

Koło plastyczno – techniczne „Architektura wnętrz”

7 SP
2-3 gim.

13:50 -14:35

Prac. plast.

p. A. Pieńczykowska

Oaza Nowej Drogi

2-3 gim.

13:50 -14:35

s.6a

ks. B. Chmielewski

INNE TERMINY

Koło astronomiczne

2-3 gim.

Zajęcia obserwacyjne poza szkołą

p. Z. Masłoń

Terenowe koło przyrodnicze „Poznajemy przyrodę naszego regionu”

7 SP
2-3 gim

Jedno wyjście
/ wyjazd w miesiącu

p. M. Lutowska

p. M. Mrowińska